Návštevy a komentáře

 

Dnešní počet komentářů: 0

Poslední komentář: santero_x

Sekce: Souteže a turnaje

Komentář: Každopádně jsem rád, že mám nejbližší CzechPoint vedle u notářky. Tohle ověřování ještě ani nedělali, takže jít s tím někam na poštu, tak to nedají. Byl jsem tam aspoň 45min. Ale tak zase mají precedens, podle kterýho pak pojedou, ne? Jinak problém docela s registrací do MTT - jak není vybraná aspoň půlka garance, do turnajů se nezaregistrujete. Snad se už brzy naše legislativa změní...

 

Členové online: -

Tohle musím dát...

Winmasters.com

Partner portálu:

 
foto: Tomáš Stacha

Pravidla Fullt Tilt poker.net festivalu v Pardubicích

23.07.2013

Největší pokerová akce letošního léta je za dveřmi. Full Tilt Poker.net poker festival Pardubice startuje již ve čtvrtek a my se můžeme těšit celkem na 36 turnajů! Zkušení sportovci vše znají a ovládají. Pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo si není zcela jist všemi pravidly a zákonitostmi živých turnajů, pak doporučuji alespoň zběžně níže uvedená pravidla projet. Budou se vám hodit při každém turnaji. Dával je dohromady sám Václav Rychtařík, guru československého turnajového pokeru.

 
 
 
Václav Rychtařík
 
Obecné pojmy

1. Floorman – Floorman má na starost průběh hry, dodržování pravidel a rozhoduje sporné situace. Nezvyklé sporné situace se vždy řeší s ohledem na co nejvyšší korektnost hry. Rozhodnutí floormana jsou konečná. 2. Oficiální jazyk – Oficiálním jazykem je čeština nebo angličtina.

 

3. Oficiální výrazy v pokerových turnajích

– Oficiální výrazy jsou jednoduché, nezaměnitelné, tradiční prohlášení, jako: Bet, Raise, Call, Fold, Check, All-in, Pot (v pot-limitních hrách) a Complete. Regionální podmínky rovněž splňují tuto normu. Užití nestandardních výrazů nebo prohlášení je na vlastní riziko každého hráče, což může vést k rozhodnutí, které bude odlišné od toho, co hráč zamýšlel. Je na odpovědnosti každého hráče aby dával jasně najevo své záměry.

 

4. Komunikace

– Hráči nesmějí telefonovat, pokud jsou u pokerového stolu. Jakékoliv další užívání elektronických přístrojů, může být nastaveno floormanem turnaje.

 

Top pokerová dvojka se již připravuje na zápas...


 
Usazování hráčů; Rozpadání a balancování stolů
 
5. Náhodný správný seating

– Místa v turnajích jsou náhodně přidělena. Hráč, který začne turnaj na špatné pozici se správným stackem, bude přesazen na správné místo se svým aktuálním stackem.

6. Speciální potřeby – Místo pro hráče s hendikepem, nebo se speciální potřebou, bude zajištěno dle možností.
7. Rozpadání stolů – Hráči, kteří opouštějí rozpadající se stůl, jsou povinni zkontrolovat si číslo nového stolu a číslo nového místa. Hráč může být posazen na pozici small blind, big blind, nebo button. Jediné místo, kde hráč nesmí začít hrát na novém stole je mezi small blindem a buttnem.
8. Balancování stolů – Hráč, který je na big blindu v další hře, bude přesunut na nejhorší možnou pozici, včetně situace kdy bude ve hře pouze big blind, i kdyby to znamenalo, že na stejné pozici bude big blind dvakrát. Nejhorší pozice není nikdy small blind. Stůl, z kterého bude hráč přesazen, musí být předem oznámen. Začátek hry v turnajích bude ve 4 hráčích a více. Hra se zastaví na jakémkoliv stole, v případě tří hráčů a méně.
9. Počet hráčů na finálovém stole – Finálový stůl v turnajích se bude sestávat z devíti hráčů. V 6-max turnajích, finálový stůl bude ze sedmi hráčů. V turnajích Omaha 8-max se finálový stůl bude sestávat z devíti hráčů.
 
Pot/Showdown
 
10. Hlášení výherních kombinací – Pokud hráč nahlásí výherní kombinaci a poté otočí své karty a tuto kombinaci nemá, může být penalizován.
11. Otočení karet – Všechny karty hráčů budou otočeny ve chvíli, kdy jsou hráči all-in a veškeré sázení je dokončeno.
12. Showdown – Karty vždy ukazuje jako první ten hráč, který měl poslední akci – tedy bet nebo raise – pokud v posledním kole nebyla žádná akce, bude se stejné pravidlo vztahovat k předchozímu kolu sázení.
13. Hráč hraje na „boardu“ – Pokud je pět nejlepších karet hráče na boardu, musí přesto otočit své dvě karty, aby dosáhl split potu. V případě, že hráč neotočí obě karty, musí být vyzván dealerem.
14. Požadavek na ukázání handy – pokud bude chtít někdo z hráčů vidět i karty hráče, který nevyhrál hru, musí zavolat floormana/turnajového ředitele, který rozhodne o ukázání karet, a to pouze v případě, pokud bude mít podezření na nekorektní hru
15. Chyba při určování výherních kombinací – Pokud dealer omylem spálí výherní kombinaci, která byla viditelná na stole, jsou hráči žádáni aby, pokud zaregistrují tuto chybu, ihned upozornili dealera.
16. Lichý žeton – V pokerových hrách s flopem, v případě split potu, lichý žeton obdrží hráč v horší pozici (hráč, který sedí z pohledu hry blíže k buttonu).
17. Side poty – Každý side pot bude rozdělen zvlášť.
18. Sporné poty (handy) – Právo rozporovat hru, končí v okamžiku, když začíná nová hra (nový hand). Viz. 19.
 
 
Obecné postupy
 
19. Nová hra a nové blind levely – Když uplyne čas levelu, floorman nahlásí zvýšení limitu, toto se aplikuje na příští hru. Hra začíná smícháním karet dohromady – rifle.
20. Chip race – V okamžiku, kdy se odstraňují žetony nižší hodnoty ze hry, hráč může dostat pouze jeden žeton. Chip race začíná vždy od židle č. 1. Hráč během chip race nemůže vypadnout z turnaje, v tomto případě by obdržel jeden žeton nejnižší hodnoty, aby zůstal v turnaji. Hráči mohou dohlížet na průběh chip raceu.
21. Velikost a viditelnost stacku – Žetony nejvyšší hodnoty musí být umístěny viditelně po celý průběh hry, tak aby si ostatní hráči mohli udělat představu o hodnotě stacku. Floorman turnaje dohlíží a kontroluje počet žetonů ve hře a může stahovat a vyměňovat žetony dle svého uvážení.
22. Výměna balíčků karet – Výměna karet během turnaje probíhá podle rozvrhu floormana. Hráči nemohou žádat výměnu balíčku karet, aniž by byly karty viditelně poškozené.
23. Re-buys – Hráč nemůže chybět ve hře ani jeden hand. Hráč musí nahlásit re-buy před začátkem rozdávání karet.
24. Time pro hráče – Po uplynutí rozumného časového období, během kterého se hráč nedokázal rozhodnout, může kdokoliv z hráčů u stolu žádat time. Dealer zavolá floormana a ten po seznámení se situací může udělit hráči určitý časový úsek na rozmyšlení. Toto je zpravidla jedna minuta, může být i kratší. Po uplynutí této doby proběhne ještě desetivteřinový odpočet, poté je hand „mrtvý“ tzn. – hráč ztrácí právo hrát tyto karty.
25. Otáčení dalších karet na boardu po skončení hry – Toto není nikdy povoleno.
 
Přítomnosti hráče a nárok na hru
 
26. Na svém místě – Hráč je povinen sedět na svém místě v okamžiku, kdy začne rozdávání – při rozdání první karty, v případě, že hráč na svém místě nesedí je jeho hand „ mrtvý“. Hráč nemůže zavolat na jiného hráče time, není-li po celou dobu handu přítomen u stolu.
27. Probíhající akce – Hráč musí zůstat na svém místě, pokud se účastní právě probíhajícího handu.
 
Button/Povinné sázky
 
28. Dead Button – V turnajích se bude používat dead button, tzn že button může být umístěn před židlí, na které nesedí hráč.
29. Vyhýbání se blindům – Pokud se během přesazování na nový stůl hráč bude záměrně vyhýbat zaplacení blindů, bude penalizován.
30. Button v Heads-upu – Small blind je vždy na buttonu a před flopem se vyjadřuje první, při dalších sázejících kolech se vyjadřuje poslední. Poslední karta se rozdává na button. Při první hře heads-up se použije pravidlo, žádný hráč nemůže mít big blind dvakrát po sobě.
 
Pravidla pro rozdávání
 
31. Misdeal – Během pokerových turnajů s flopem. Pokud dealer otočí první nebo druhou kartu je to misdeal. Pokud dealer kdykoliv během jednoho rozdání otočí dvě karty, nebo jsou-li v balíčku karty obráceně, je to misdeal. Pokud je první karta rozdána na špatné místo (ne na small blind, popřít pouze big blind), je to misdeal. Pokud dealer rozdá kartu na místo, které není oprávněno ke hře, je to misdeal. Pokud místo, které je oprávněno ke hře nedostane kartu, je to misdeal. Hráč na buttonu může obdržet dvě karty za sebou. Pokud dojde ke „značné akci“ misdeal nemůže být zahlášen a hra musí pokračovat.
32. Značná akce – Značná akce je definována jako: A) dvě akce v pořadí, přičemž minimálně jedna z nich musí obnášet vložení žetonů do hry (tj. jakékoliv dvě akce, mimo 2x check, 2x fold); NEBO B) jakákoliv kombinace třech po sobě jdoucích akcí (check, bet, raise, call, nebo fold).
33. Čtyřkaretní flop – Pokud flop obsahuje čtyři karty (měly by být 3), ať už otočené či neotočené, dealer za asistence floormana zamíchá tyto 4 karty obrázkem dolů, floorman náhodně jednu z těchto karet označí za spálenou a zbývající tři karty vytvoří flop.
 
 
Náš fotograf Tomáš Stacha bude samozřejmě dbát o vizuální stránku festivalu...
 
 
Hra: sázení a raisování
 
34. Ústní prohlášení a hra v pořadí – Hráč musí hrát když je na řadě. Ústní prohlášení jsou závazná. Pokud hráč vloží žetony do hry, když je na řadě, tyto musí zůstat ve hře.
35. Akce mimo pořadí – Akce mimo pořadí je závazná, pokud se pro tohoto hráče akce nezmění. Check, call, nebo fold nemění akci. Pokud se akce změní, sázka mimo pořadí není závazná a je navrácena zpět hráči, který má nyní všechny možnosti: call, raise, nebo fold. Zahození mimo pořadí je závazné.
36. Pravidla pro raisování – V no limit nebo pot limit hrách, musí být raise proveden: 1) Vložením plné částky do potu jedním pohybem; 2) Ústním prohlášením velikosti sázky, před vložením do hry. Je povinností každého hráče dát jasně najevo svůj úmysl.
37. Raisování – Pokud hráč vsadí alespoň 50% anebo více minimálního raisu, bude donucen udělat právě minimální raise. V no-limit a pot-limit hrách musí all-in být alespoň minimální raise, aby se hráči, který již měl akci, otevřela možnost na re-raise. První raise pro každé sázecí kolo je vždy dvojnásobkem předchozí sázky. Pro další navýšení se využívá pravidlo minimálního raisu, které se rovná rozdílu mezi předcházejícími sázkami.
38. Pravidlo jednoho žetonu – Pokud hráč vsadí jeden žeton, a nenahlásí raise, bude to vždy CALL. Pokud hráč nahlásí raise a poté vsadí jeden žeton, bude raise právě hodnota tohoto žetonu. Pokud hráč vsadí jeden žeton po flopu, je jeho hodnota zároveň velikostí sázky. Pokud hráč chce udělat raise s použitím jednoho žetonu, musí tento raise nahlásit před tím než se žeton dotkne stolu v prostoru určeném pro sázení.
39. Sázení žetony stejných hodnot – Není-li slovně nahlášen raise a hráč čelí sázce, která je tvořena více žetony stejné hodnoty, je tato akce call, jestliže po odebrání jednoho žetonu bude celková hodnota menší než částka na call. Příklad kdy je situace call: preflop, blindy jsou 200/400: hráč A raisne na 1200 (navýší o 800), hráč B vloží dva 1000 žetony bez slovního nahlášení raisu. V tomto případě hráč B provedl call, protože po odebrání jednoho 1000 žetonu zbyde hodnota menší než je potřebná na call sázky 1200. Umístění smíšených nominálních hodnot do banku se řídí 50% v pravidle 37.
40. Počet povolených raisů – V no-limitních a pot- limitních hrách není počet raisů omezen.
41. Akceptované akce – Poker je hra o pozornosti a neustálém sledováním. Je na odpovědnosti hráče, který je na řadě, určit správnou velikost protivníkovi sázky, před vlastním vložením žetonů do hry, bez ohledu na to co je nahlášeno hráčem či dealerem. Nastane-li situace, kdy hráč dorovná sázku, která mu byla nesprávně nahlášena, je následně povinen dorovnat správnou a přesnou hodnotu sázky nebo all-inu. Jako u všech situacích v turnaji může být pravidlo 1. použito dle uvážení turnajového ředitele.
42. Velikost potu a sázky v pot limitu – Hráči mají právo být informováni o velikosti potu pouze v pot-limit hrách. Nahlášení „Vsázím pot“ není platná sázka v no-limit hrách, ale zavazuje hráče k provedení sázky.
43. Nesprávné sázení a raisování – Dealeři jsou zodpovědní nahlašovat nesprávné sázení a navyšování.
44. Nestandardní a nejasné sázení – Hráči používající neoficiální výrazy a gesta je užívají na vlastní nebezpečí. Tyto výrazy mohou být vnímány a posuzovány jinak než hráč zamýšlel. Také, kdykoliv je nahlášení sázky mnohoznačné, bude využito pravidlo nejnižší hodnoty. Například: hráč řekne „Vsázím pět“, není-li jasné jestliže „pět“ znamená 500 nebo 5000, je zvolena sázka 500. Viz pravidla 3 a 36.
45. Nestandardní foldy – Pokud hráč zahodí karty, kdykoliv před koncem posledního kola sázek, v případě, že čelí checku, anebo zahodí-li karty mimo pořadí, fold platí a hráč může být penalizován.
46. Podmíněné příkazy - Podmíněné příkazy týkající se budoucí činnosti jsou nestandardní a důrazně se nedoporučují, mohou být závazné a / nebo jsou předmětem sankce dle uvážení TD. Příklad: "jestliže - pak" výroky jako "Pokud vsadíte, pak já raisnu".
 
Hra: Ostatní
 
47. Přenášení žetonů – Hráči musí přenášet či nosit žetony viditelně. O žetony, které nejsou přenášeny viditelně hráč přijde a může být diskvalifikován z turnaje. Propadlé chipy budou odstraněny z turnaje.
48. Nechráněné karty – Hráči jsou povinni chránit si své vlastní karty. Pokud dealer během hry sebere hráči nechráněné karty, hráč nemůže vyhrát, ani obdržet jakékoliv žetony z potu. Ale pokud hráč provede raise, pak přijde o karty a tento raise není ještě dorovnán, tato poslední sázka se hráči vrátí.
49. Dead Hand ve Studu – při studových hrách pokud hráč zvedne svoje otočené karty, hand je mrtvý.
 
Do Pardubic nejen na koníčky...
 
 
Etiketa a penalizace
 
50. Penalizace a diskvalifikace – Hráč může obdržet penalizaci, pokud v průběhu hry otočí své karty, hodí své karty ze stolu, bude porušovat pravidlo „ jeden hráč jedny karty“ a podobné incidenty. Hráč obdrží penalizaci za „soft play“, nadávky, nevhodné chování nebo podvádění. Možná penalizace je ústní varování nebo nucené odsednutí od stolu. V případě odsednutí od stolu, tzv.sit out, může hráč obdržet sit out na určitý počet handů nebo minut. V průběhu sit outu hráč musí opustit prostory, kde turnaj probíhá. Při opakovaném porušení pravidel se penalizace bude zvyšovat. Žetony hráče, který je diskvalifikován budou odebrány z turnaje.
51. Nikomu nenapovídat, nikomu neradit – V průběhu hry je povinností všech hráčů dodržovat tato pravidla. Není také možné jakkoliv komentovat hru předtím než je dohrána, říkat hráčům výherní kombinace předtím, než budou vyloženy na stůl a hovořit o svých kartách.
52. Odkrytí karet – Pokud hráč odkryje své karty, aniž by byla akce dokončena, může obdržet penalizaci, ale jeho hand nebude „mrtvý“. Penalizace bude aplikována od příští hry.
53. Etiketa hry – Poker je individuální hra. „Přátelská hra“ může vyvolat penalizaci, přesouvání žetonů mezi hráči, chip dumping a/nebo jiné formy collusion play mohou vést až k diskvalifikaci.
54. Porušování pravidel – Opakované porušování pokerové etikety povede k penalizaci. Příkladem může být fyzický nebo verbální kontakt s ostatními hráči, kontakt s žetony protihráčů, záměrné zdržování hry, nebo jakékoliv nevhodné chování.
 
Je toho dost, že jo? Ale musím uznat, že ani mně neuškodilo si ta pravidla pečlivě pročíst. Vždycky se hodí, pokud člověk zná pravidla lépe než floorman, byť je mu to k ničemu vzhledem k tomu, že floorman má stejně jako rejža a maminka vždycky nakonec pravdu a musí se poslechnout...

Tony Felfel Tony Felfel

Tony Felfel

Redakce PokerLife nosí pokerové oblečení

HIGHCARD
Všechny články autora
 
kajzak27 | 23.07.2013, 21:26:50 | 0

Ten clanok ale dal zabrat :D

 
Manasinho | 23.07.2013, 21:09:58 | 0

už se těším na čtvrtek

 
hrico | 23.07.2013, 20:17:51 | 0

tak toto je delooooooooooooooooo.....o nieco mudrejsi.....uvidime za chvilu ma caka caschgame uz sa neviem dockat.......

 
mcprask | 23.07.2013, 19:24:32 | 0

super článek :) paráda :)

 
mirom | 23.07.2013, 19:12:44 | 0

super o nieco mudrejsi, len skoda ze to tento rok nevyjde sa zucastnit, al ebuduci rok hadam hej..

 
sslater | 23.07.2013, 18:59:13 | 0

škoda aj tento rok to vyzera že na turnaj nakoniec nepojdem :/

 
wanted2 | 23.07.2013, 18:44:36 | 0

Ďakujeme za znovu prevetranie pravidiel. PFP go go go !!!

 
6ares666 | 23.07.2013, 16:32:32 | 0

ta pekne no :)

 
lovec77 | 23.07.2013, 16:16:46 | 0

tahle pravidla snad fungují až na malé rozdíly v každém kasínu

 
Zoufalec PokerLife
Zoufalec PokerLife

Zoufalec PokerLife sesi73

Trošku smolných, špatně mířených komentářů a poznámek přineslo tomuto členovi aktuální pozici v komunitě jako zoufalec. Ale víme, že i zoufalec může překvapit.


Počet bodů tento měsíc: 0

Aktuální pořadí v komunitě: 5144.

sesi73 | 23.07.2013, 15:37:02 | 0

výborně rozepsané,klobouk dolů

 
-Alenkocka- | 23.07.2013, 15:19:13 | 0

kvalitne rozpisane

 
Vůdce PokerLife
Vůdce PokerLife

Vůdce PokerLfe Hradeckluk

Názorový vůdce je respektovaný člen naší komunity. Je vybírán samotnou komunitou, dle oblíbenosti jeho komentářů. Bereme ho jako vůdčí osobnost, sleduje debaty a obsah webu a za jeho názor se postaví většina.


Počet bodů tento měsíc: 0

Aktuální pořadí v komunitě: 2.

Hradeckluk | 23.07.2013, 14:31:55 | 0

Zopáknout si pravidla nikdy nezaškodí :)

 
Pjasek | 23.07.2013, 13:43:35 | 0

letos vynechám

 
poltrgaist | 23.07.2013, 13:39:19 | 0

Připomenout si pravidla není nikdy na škodu.

 
marekb | 23.07.2013, 11:23:39 | 0

uz by to chtelo nejake nove fotky ty dve coury uz tady byli vickrat

 
-0- | 23.07.2013, 11:17:45 | 3

bomba

 
marekb | 23.07.2013, 11:25:03 | 0

Re: magor,co umi jen jedn slovo a porad nedal na radu a nesel se lecit

 
pepino165 | 23.07.2013, 16:13:40 | 0

Re: Re: takové "komentáře" by měly být mazány...!!!

 
-0- | 23.07.2013, 16:22:35 | 1

Re: Re: Re: taky si myslim. pán se nám sice představil, ale koho to zajímá, že jo

 
alado0607 | 23.07.2013, 10:41:16 | 0

toto sa mi zíde,ked niekedy pojdem vyskúšat svoj prvý živák

 
MIAMALKA | 23.07.2013, 09:17:21 | 0

Velice zaujímavé informácie ;-)

 
Franta30 | 23.07.2013, 08:17:08 | 0

takže tony měl ještě míň práce než s PPP. předpokládám že to nepsal celý ale jen stáhnul z nějaký stránky.. tipnul bych že to má víc tránek stačí google, ale kde je odkaz na citaci :)

 
kulichzbu | 23.07.2013, 06:46:16 | 0

To bylo počteníčko...

 
cvirik77 | 23.07.2013, 05:35:21 | 0

ani nahodou cele :D

 
sandokan | 23.07.2013, 04:26:55 | 0

ted si nemůže nikdo stežovat na krátkej článek.

 
seda125 | 23.07.2013, 01:29:46 | 0

skoda ze se tam nepodivam

 
daen55 | 23.07.2013, 01:12:00 | 0

Tak tak pravdu máš,Tony.

 
pvonv | 23.07.2013, 00:13:48 | 0

Zajímalo by mě kolik lidí přečte ten článek celý :)

 
Vůdce PokerLife
Vůdce PokerLife

Vůdce PokerLfe n3jbr

Názorový vůdce je respektovaný člen naší komunity. Je vybírán samotnou komunitou, dle oblíbenosti jeho komentářů. Bereme ho jako vůdčí osobnost, sleduje debaty a obsah webu a za jeho názor se postaví většina.


Počet bodů tento měsíc: 0

Aktuální pořadí v komunitě: 3950.

n3jbr | 23.07.2013, 10:28:24 | 0

Re: Taky by mě to zajímalo... Pochopil bych, kdybych se na tento festival chystal, ale když tam nejedu, tak pokládám čtení celých pravidel za nadbytečné :D Zvláště potom, když jsou zpravidla všude stejné :)

 
kkkk | 23.07.2013, 18:29:42 | 0

Re: Re: já mám naopak zkušenost, že každý kasino má jiný pravidla..

 
daan99 | 23.07.2013, 11:53:05 | 0

Re: tak sem došel sotva do půlky

 
fanko1974 | 23.07.2013, 19:17:11 | 0

Re: nevím, ale tvůj komentjsem,zvládl až do konce :)

1
Vstoupit do diskuze
zavřít okno

Odeslání článku e-mailem

Vaše jméno a příjmení:
Váš e-mail:
E-mail příjemce:
Váš text:
Spamová kontrola:
  captcha
   
©2019 PokerLife.cz. Všechna práva vyhrazena.